Nagrodzony Złotym Medalem na Targach Edukacja 2015 w Kielcach

MULTIMEDIALNY ATLAS – ŚWIAT I KONTYNENTY
dla szkół podstawowych

składający się z  32 interaktywnych map ogólnogeograficznych i tematycznych jest pierwszym multimedialnym atlasem przygotowanym specjalnie z myślą o nauczaniu geografii w szkołach i w domu.

Zgodny z nową podstawą programową i współpracujący z każdym podręcznikiem jest elastycznym, nowoczesnym i wygodnym narzędziem.

EUROPA

UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI

Mapa hipsometryczna i batymetryczna przedstawia ukształtowanie powierzchni Europy na podstawie poziomic. Wykonana najnowocześniejszą techniką pozwalającą na uzyskanie efektu trójwymiarowego.

KRAJOBRAZY

Różnorodność krajobrazowa Europy. Na cieniowanym podkładzie (z efektem trójwymiaru) ukazane jest rozmieszczenie najważniejszych typów krajobrazu.

PODZIAŁ POLITYCZNY

Aktualny podział polityczny Europy

POLSKA I SĄSIEDZI

Mapa ukazująca nasz kraj w otoczeniu państw bezpośrednio graniczących z Polską. Sąsiedzi Polski to kraje bardzo odmienne pod względem liczy ludności, powierzchni i potencjału gospodarczego. Polska ma więc szanse i możliwości być pomostem łączącym te zróżnicowane regiony naszego kontynentu. 

UNIA EUROPEJSKA

Mapa ukazuje państwa członkowskie Unii Europejskiej, pozaeuropejskie obszary wchodzące w skład UE,  podstawowe dane statystyczne państw członkowskich oraz euroregiony.

AZJA

AZJA - UKSZTAŁTOWANIE

Mapa hipsometryczna i batymetryczna przedstawia ukształtowanie powierzchni Azji na podstawie poziomic. Wykonana najnowocześniejszą techniką pozwalającą na uzyskanie efektu trójwymiarowego.

AZJA - PODZIAŁ POLITYCZNY

Aktualny podział polityczny Azji

AZJA - KRAJOBRAZY

Różnorodność krajobrazowa Azji. Na cieniowanym podkładzie (z efektem trójwymiaru) ukazane jest rozmieszczenie najważniejszych typów krajobrazu.

AFRYKA

AFRYKA - UKSZTAŁTOWANIE

Mapa hipsometryczna i batymetryczna przedstawia ukształtowanie powierzchni Afryki na podstawie poziomic. Wykonana najnowocześniejszą techniką pozwalającą na uzyskanie efektu trójwymiarowego.

AFRYKA - PODZIAŁ POLITYCZNY

Aktualny podział polityczny Afryki

AFRYKA - KRAJOBRAZY

Mapa przedstawiająca różnorodność krajobrazową Afryki. Na cieniowanym podkładzie (z efektem trójwymiaru) ukazane jest rozmieszczenie najważniejszych typów krajobrazu

AUSTRALIA I OCEANIA

AUSTRALIA I OCEANIA - UKSZTAŁTOWANIE

Mapa hipsometryczna i batymetryczna przedstawia ukształtowanie powierzchni Australii i Oceanii na podstawie poziomic. Wykonana najnowocześniejszą techniką pozwalającą na uzyskanie efektu trójwymiarowego.

AUSTRALIA I OCEANIA - PODZIAŁ POLITYCZNY

Aktualny podział polityczny Australii i Oceanii

AUSTRALIA I OCEANIA - KRAJOBRAZY

Mapa przedstawiająca różnorodność krajobrazową Australii i Oceanii. Na cieniowanym podkładzie (z efektem trójwymiaru) ukazane jest rozmieszczenie najważniejszych typów krajobrazu

AMERYKA PÓŁNOCNA

AMERYKA PÓŁNOCNA - UKSZTAŁTOWANIE

Mapa hipsometryczna i batymetryczna przedstawia ukształtowanie powierzchni Ameryki Północnej na podstawie poziomic. Wykonana najnowocześniejszą techniką pozwalającą na uzyskanie efektu trójwymiarowego.

AMERYKA PÓŁNOCNA - PODZIAŁ POLITYCZNY

Aktualny podział polityczny Ameryki Północnej

AMERYKA PÓŁNOCNA - KRAJOBRAZY

Mapa przedstawiająca różnorodność krajobrazową Ameryki Północnej. Na cieniowanym podkładzie (z efektem trójwymiaru) ukazane jest rozmieszczenie najważniejszych typów krajobrazu

AMERYKA POŁUDNIOWA

AMERYKA POŁUDNIOWA - UKSZTAŁTOWANIE

Mapa hipsometryczna i batymetryczna przedstawia ukształtowanie powierzchni Ameryki Południowej na podstawie poziomic. Wykonana najnowocześniejszą techniką pozwalającą na uzyskanie efektu trójwymiarowego.

AMERYKA POŁUDNIOWA - PODZIAŁ POLITYCZNY

Aktualny podział polityczny Ameryki Południowej

AMERYKA POŁUDNIOWA - KRAJOBRAZY

Mapa przedstawiająca różnorodność krajobrazową Ameryki Południowej. Na cieniowanym podkładzie (z efektem trójwymiaru) ukazane jest rozmieszczenie najważniejszych typów krajobrazu

ANTARKTYDA

ANTARKTYDA - UKSZTAŁTOWANIE

Mapa hipsometryczna i batymetryczna przedstawia ukształtowanie powierzchni Antarktydy na podstawie poziomic. Wykonana najnowocześniejszą techniką pozwalającą na uzyskanie efektu trójwymiarowego.

ARKTYKA

ARKTYKA - UKSZTAŁTOWANIE

Mapa hipsometryczna i batymetryczna przedstawia ukształtowanie powierzchni Arktyki na podstawie poziomic. Wykonana najnowocześniejszą techniką pozwalającą na uzyskanie efektu trójwymiarowego.

ŚWIAT

UKSZTAŁTOWANIE

Mapa hipsometryczna i batymetryczna przedstawia ukształtowanie powierzchni Ziemi na podstawie poziomic. Wykonana najnowocześniejszą techniką pozwalającą na uzyskanie efektu trójwymiarowego.

KRAJOBRAZY

Mapa przedstawiająca różnorodność krajobrazową Ziemi. Na cieniowanym podkładzie (z efektem trójwymiaru) ukazane jest rozmieszczenie najważniejszych typów krajobrazu

STREFY KLIMATYCZNE

Mapa przedstawiająca strefową klasyfikację klimatów wg Wincentego Okołowicza oraz podział na typy klimatów w obrębie tych stref. Dodatkowo uwzględnia astrefowe odmiany klimatów

ZWIERZĘTA ŚWIATA

Bogato ilustrowana mapa przedstawiająca podział świata zwierzęcego na królestwa, krainy i dzielnice zoograficzne. Każdy obszar ma przypisane najbardziej charakterystyczne dla niego gatunki zwierząt, z wyszczególnionymi gatunkami endemicznymi 

POCHODZENIE ROŚLIN

Mapa przedstawiająca pochodzenie roślin uprawnych

DEGRADACJA ŚRODOWISKA

Mapa przedstawia aktualną problematykę wielostronnej degradacji biosfery spowodowaną działalnością człowieka. Dotyczy to zarówno zanieczyszczania atmosfery jak i pustynnienia oraz wylesiania obszarów lądowych 

CZŁOWIEK NA ZIEMI

Demograficzna mapa tematyczna przedstawiająca rozmieszczenie ludności na świecie. Na podkładzie ukazującym zasięgi obszarów ekumeny, subekumeny i anekumeny zaznaczone zostały miasta o wielkości pow. 100 000 mieszkańców. Podzielone one zostały na sześć klas wielkościowych, z uwzględnieniem aglomeracji miejskich przekraczających 20 mln mieszkańców     

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE

Mapa przedstawia obraz świata w okresie wielkich odkryć geograficznych w XV-XVI w. Oprócz tras najważniejszych podróży morskich i lądowych, ujęte zostały liczne tematy polityki, religii i gospodarki związane z podbojem i eksploracją Nowego Świata

GDZIE KUPIĆ?

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem naszych atlasów

Jeżeli masz pytania, potrzebujesz więcej informacji

ZAPRASZAMY DO SKLEPU WYDAWNICTWA MERIDIAN