Wydawnictwo Meridian  – tworzymy mapy od 25 lat.

W 1994 roku wprowadziliśmy na polski rynek mapy foliowane, teraz chcemy zaopatrzyć wszystkie polskie szkoły w mapy multimedialne.

Pierwsze w Polsce

MULTIMEDIALNE ATLASY GEOGRAFICZNE

z możliwością samodzielnej edycji map


Zapraszamy do obejrzenia filmu pokazującego działanie i główne funkcjonalności atlasów

CZYM JEST ATLAS  I  JAK DZIAŁA?

Ta nowoczesna pomoc dydaktyczna pozwala zastąpić nieporęczny, często zdezaktualizowany i niekompletny zestaw map jednym programem. Innowacyjność naszego atlasu polega na udostępnieniu unikalnej funkcji kreatora własnych map. Jest to możliwe dzięki warstwowej konstrukcji każdej mapy. Włączając i wyłączając poszczególne warstwy, np. granice, nazwy, zasięgi, lokalizacje czy dane statystyczne można skomponować mapę dokładnie odpowiadającą własnym założeniom.

Łatwość użytkowania, multimedialność, a także intuicyjność obsługi nawet najmniej doświadczonemu odbiorcy zapewnią szybką i profesjonalną pomoc w przygotowaniu i uatrakcyjnieniu zajęć lekcyjnych.

MULTIMEDIALNY ATLAS
Polska i przyroda wokół nas

MULTIMEDIALNY ATLAS
Świat i kontynenty

Zawiera 23 mapy ogólnogeograficzne i tematyczne z zakresu geopolityki, geografii fizycznej, ekonomicznej, demografii, biogeografii i ekologii.
Składa się z 21 map ogólnogeograficznych i tematycznych poświęconych geografii Polski z z szerokim uwzględnieniem działów geografii fizycznej. Dodatkowo zawiera 7 interaktywnych plansz o tematyce przyrodniczej.
Zawiera 32 mapy ukazujące poszczególne kontynenty w aspektach politycznych, fizycznych i krajobrazowych. Uzupełniony jest zestawem map świata, mapą odkryć geograficznych oraz Układu Słonecznego.

KORZYŚCI

Dzięki nim zyskasz czas dla siebie, szybciej nauczysz, szybciej też przyswoisz wiedzę. Zyskasz również pieniądze, bo nie będziesz musiał inwestować w plansze ścienne, ani zabierać ze sobą na lekcje zużytych map ściennych. Teraz będziesz miał wszystkie mapy i plansze w jednym miejscu.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Nasze programy nie wymagają połączenia z internetem, wystarczy włożyć płytę do napędu i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera. Można je wykorzystać na tablicy interaktywnej, ekranie komputera, netbooka czy tabletu, a dzięki rzutnikowi wyświetlić całej klasie i przeprowadzić testy. Unikalny sposób licencjonowania uprawnia do bezpłatnej dystrybucji programów wśród uczniów szkoły.

FUNKCJONALNOŚCI


Powiększanie i pomniejszanie mapy – nawet najbardziej szczegółowe elementy mapy będą od teraz czytelne dla uczniów siedzących w ostatniej ławce


Skala przeliczająca się dynamicznie w zależności od powiększenia


Dostosowanie skali w panelu ustawień (narzędziowym) do sposobu wyświetlania – wielkości ekranu czy tablicy interaktywnej


Projektant (kreator) umożliwiający przygotowanie własnej mapy poprzez wybór wyświetlanych elementów; każda mapa ma swój własny zestaw dostępnych warstw zależny od rodzaju, tematu i generalizacji


Sprzężona z projektantem legenda objaśnia tylko elementy wybrane do danej mapy


Mini-mapa lokalizująca wyświetlany obszar – ułatwia nawigację, szczególnie przy większych zbliżeniach


Przesuwane i minimalizowane panele skali, legendy, mini-mapy oraz notatek – można je umieścić w dowolnym miejscu wyświetlanej mapy lub też całkowicie zminimalizować


Warstwy interaktywne zawierające materiał ilustracyjny: zdjęcia, audio, wykresy, diagramy, definicje, ciekawostki


Opcja drukowania pozwala na wydruk mapy o wybranym obszarze i zakresie treściowym

KORZYŚCI

zastępuje komplet map ściennych, do wykorzystania za pomocą komputera, projektora czy tablicy interaktywnej

wielostanowiskowa licencja pozwala na kopiowanie i udostępnianie uczniom w obrębie placówki edukacyjnej

stanowi wspólne i jednorodne narzędzie do pracy w szkole oraz w domu dla nauczyciela i każdego ucznia

ułatwia indywidualizację procesu nauczania oraz uwzględnienie specjalnych potrzeb edukacyjnych

udostępnia aktualne i zweryfikowane informacje w atrakcyjnej formie

jest zgodny z nową podstawą programową, a elastyczność w doborze treści ułatwia użytkowanie niezależnie od wyboru podręcznika

cechuje się prostą i intuicyjną obsługą, a wbudowany moduł opisu i pomocy ułatwia pierwsze kroki

GDZIE KUPIĆ?

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem naszych atlasów

Jeżeli masz pytania, potrzebujesz więcej informacji

ZAPRASZAMY DO SKLEPU WYDAWNICTWA MERIDIAN